2C – Eishockeyturniere – hokejové turnaje

„2C – gemeinsam stärker werden“ – Das ist und bleibt das Hauptaugenmerk in unserem tschechisch-deutschen Sportprojekt, unterstützt durch den Kleinprojektefonds SN-CZ 2014 – 2020.

 

Insgesamt ermöglichten vier Eishockeyturniere (U9, U11, U13 und U15) zwischen September ´21 und Januar ´22, den Eishockeysport in und um Chemnitz und im Erzgebirgskreis populärer werden zu lassen. Denn Eishockeyturniere bieten einen idealen Veranstaltungsrahmen, um mit Spaß und Freude miteinander Sport treiben zu können.

 

Ziel der Maßnahme war es, dass deutsche und tschechische Eishockeyvereine miteinander in Kontakt treten, Spielideen austauschen und die ein oder andere grenzübergreifende Kooperation zwischen Vereinen entstehen kann. Alle Beteiligten erweiterten ihren Erfahrungsschatz. Synergieeffekte wurden erkannt. Die vorhandene regionale Nähe spielt für kommende Maßnahmen auch und vor allem eine große Rolle. Insgesamt muss man sagen, die territoriale Grenze spielte und spielt in den Köpfen der Beteiligten überhaupt keine Rolle mehr.

 

Die Kinder bzw. Sportler standen im Mittelpunkt der Wettkämpfe, aber auch die Trainer und Funktionäre der Vereine.

 

Eishockey = Männerdomäne? Nein, unsere Turniere stehen weiblichen und männlichen Sportlern offen. Es treten Mädchen und Jungen im direkten Wettbewerb gegeneinander an. Auch diese Barriere haben wir mit unseren Turnieren aufgebrochen.

 

Der Slogan „2C“ steht für die Standorte Chomutov (CZ) und Chemnitz (DE). Beide Standorte beabsichtigen auch in Zukunft eine enge Zusammenarbeit auf Augenhöhe miteinander.

 

Wer mehr zu den durch die Euroregion Erzgebirge und die Europäische Union unterstützten Eishockey-Turnieren der Young Crashers Chemnitz wissen möchte, schaut einfach hier:

 

2C – gemeinsam stärker werden – Jugendturniere – Euroregion Erzgebirge e.V. (euroregion-erzgebirge.de)

 

oder hier: (12) Young Crashers – Eishockeynachwuchs Chemnitz | Facebook

 

„2C – společně silnější“ – na to se zaměřuje a nadále bude zaměřovat náš česko-německý sportovní projekt podpořený z Fondu malých projektů SN-CZ 2014 – 2020.

 

Celkem čtyři hokejové turnaje (U9, U11, U13 a U15) v období od září ’21 do ledna ’22 umožnily větší popularizaci ledního hokeje v Chemnitz, jeho okolí a v Krušnohoří. Vždyť hokejové turnaje nabízejí ideální rámec pro společné sportování a zábavu.

 

Cílem projektu bylo navázat kontakt mezi německými a českými hokejovými kluby, vyměnit si názory na způsob hry a podpořit přeshraniční spolupráci mezi kluby. Všichni účastníci rozšířili své bohaté zkušenosti. Byly rozpoznány synergické účinky. Pro budoucí spoluprácu hraje významnou roli především stávající regionální blízkost. Celkově je třeba říci, že územní hranice nehrála a nehraje v myslích účastníků vůbec žádnou roli.

 

Soutěže byly zaměřeny na děti a sportovce, ale také na trenéry a funkcionáře klubů.

 

Lední hokej = mužská doména? Ne, naše turnaje jsou otevřené pro sportovce i sportovkyně. Dívky a chlapci soutěží přímo proti sobě. Tuto bariéru jsme prolomili i na našich turnajích.

 

Slogan „2C“ označuje lokality Chomutov (CZ) a Chemnitz (DE). Obě místa hodlají i v budoucnu pokračovat ve vzájemné úzké spolupráci na rovnoprávném základě.

 

Pokud se chcete dozvědět více o hokejových turnajích Young Crashers Chemnitz podporovaných Euroregionem Krušnohoří a Evropskou unií, podívejte se sem:

 

2C – společně silnější – turnaje mládeže – Euroregion Erzgebirge e.V. (euroregion-erzgebirge.de)

 

nebo zde: (12) Young Crashers – Eishockeynachwuchs Chemnitz | Facebook