2C – Skatemill

„2C – gemeinsam stärker werden“ – Das ist und bleibt Hauptaugenmerk in unserem tschechisch-deutschen Sportprojekt, unterstützt durch den Kleinprojektefonds SN-CZ 2014 – 2020.

 

Ziel des Skatemill-Projekts ist es, die Zusammenarbeit zwischen Eishockeyclubs und jungen Eishockeyspielern in der Grenzregion Erzgebirge zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und Sprachbarrieren zu überwinden. Die Vereine aus Chomutov und Chemnitz möchten dabei die innovativen Trainingskonzepte und -methoden des Vereins Pirati Chomutov im Rahmen einer grenzüberschreitenden Kooperation nutzen und gemeinsam weiterentwickeln.

 

 

 

Insbesondere geht es um das Training ausgewählter Nachwuchstalente auf einer Skatemill, einem sehr speziellen Trainingsgerät zur Verbesserung und Präzisierung der Skatingfähigkeiten jugendlicher und erwachsener Eishockeyspieler. 

 

 

 

Skatemill pro hráče – Hockey Performance Centre Chomutov – YouTube

 

 

 

Das Training steht weiblichen und männlichen Sportlern offen. Es ist unabhängig von Geschlecht, Rasse und ethnischer Herkunft.

 

Lies hier: 2C – gemeinsam stärker werden – Skatemill – Euroregion Erzgebirge e.V. (euroregion-erzgebirge.de)

 

„2C – společně silnější“ – to je a nadále zůstane náš česko-německý sportovní projekt podpořený z Fondu malých projektů SN-CZ 2014 – 2020.

 

Cílem projektu Skatemill je prohloubení spolupráce mezi hokejovými kluby a mladými hokejisty v příhraniční oblasti Krušných hor, výměna zkušeností a překonání jazykových bariér. Kluby z Chomutova a Chemnitz by chtěly v rámci přeshraniční spolupráce využívat inovativní tréninkové koncepty a metody klubu Piráti Chomutov a společně je dále rozvíjet.

 

Cílem je zejména trénink vybraných mladých talentů na skatemillu, což je speciální tréninkové zařízení pro zlepšení a upřesnění bruslařských dovedností mladých i dospělých hokejistů.

 

Trénink je určen pro sportovce všech pohlaví. Nezáleží na rase ani etnickém původu.